Najczęściej kupowane

Producenci

Promocje

Aktualnie brak promocji.

Dostawcy

Brak dostawców

Tryb wysyłki i reklamacji

1. Zamówione produkty będą dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej, pod adres wskazany w formularzu zamówienia. 
2. W przypadku realizacji niektórych zamówień, Administrator Sklepu jest uprawniony, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia oraz realizacji takiego zamówienia etapowo.
3. Po dokonaniu pokwitowania przyjęcia przesyłki, Klient może w obecności doręczyciela dokonać sprawdzenia zawartości oraz stanu przesyłki. 
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, reklamacje z tego tytułu będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy Klient wraz z osobą doręczającą przesyłkę (upoważniony przedstawiciel Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej) sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny, który zostanie podpisany przez Adresata przesyłki i Doręczającego.
5. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie do 14 dni, pod warunkiem że towar nie nosi śladów użytkowania i jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Do zwracanego towaru Klient ma obowiązek dołączyć oryginalny paragon fiskalny, lub kopię faktury VAT. 
6. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. 
7. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie są wysyłane w ciągu 1-5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.
8. W przypadku braków na magazynie, towary wysyłane są w ciągu 28 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.
9. Zamówienie realizowane jest po skompletowaniu całości.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych sklepu.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od sklepu.


Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem